What's new

Có tiêu chuẩn nào cho các loại khăn

naive678

New member
Mọi người cho mình hỏi có tiêu chuẩn chất lượng nào để đánh giá các loại khăn tắm, khăn mặt không!

Cảm ơn các bạn!
 

Facebook

Top