What's new

Tìm nơi phân tích độ bền gel (độ bloom)

khoibio

New member
Mình đang làm thí nghiệm về gelatin, bạn nào có thiết bị phân tích độ bền gel (còn gọi là độ bloom) thì giúp đỡ mình nhé. Mình sẽ trả thù lao trên từng mẫu mình gửi hoặc cho mình thuê máy để làm.
Mình ở TP.HCM và đã hỏi các trung tâm phân tích rồi nhưng họ không có thiết bị.
Cảm ơn các bạn nhiều

Số điện thoại liên lạc của mình là : 0913.711.933
 

Facebook

Top