What's new

Động vật không xương sống

Cấu tạo của ruột khoang tương ứng với giai đoạn nào trong quá trình phát triển của phôi, cấu tạo đó thể hiện như thế nào?
:???:
 
Cấu tạo của ruột khoang tương ứng với giai đoạn phôi nang (blastula) trong quá trình phát triển phôi của động vật có xương sống
 

Facebook

Top