What's new

Phần mềm vẽ Plasmid (BVTech Plasmid)

BVTech Plasmid này không free đâu,
Student License ($19.98) cơ mà..! Tải về chỉ cho phép dùng demo 30 ngày, không lưu được kết quả đã thực hiện.

Tôi khuyến cáo một phần mềm khác khắc phục được những nhược điểm trên, dễ dàng sử dụng: PLASM 2.1.5.30
(Search trên Google nhé).
 

Ngo Thi Huong

New member
các bạn có thể dùng phần mềm pDraw32, phần mềm này được giáo sư mình suggest, miễn phí hoàn toàn. Định post cả link lên đây nhưng không hiểu sao bị từ chối. Các bạn có thể google, rất dễ tìm (của acaclone.com)
 

Facebook

Top