What's new

Xin thông tin về một loại hoa

Sherd

New member
Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi đang tìm thông tin về một loại hoa, thật đáng tiếc là không post hình lên được. Tôi chỉ có thể mô tả nó (một cách đơn giản và nghiệp dư), rất mong được sự giúp đỡ của các chuyên gia: Hoa kích thước nhỏ bằng 1/2 đến 1/3 hoa cúc trắng, cách hoa màu trắng nhụy màu xanh nhạt. Thứ hay thấy trong cắm hoa nghệ thuật. Xin cảm ơn đã chiếu cố
":hum:Loài hoa mà tôi đã thấy không phải là hoa giả đấy chứ?"
Hy vọng tôi post bài đúng địa điểm?
 
Xin lỗi đã làm phiền nhưng tôi đang tìm thông tin về một loại hoa, thật đáng tiếc là không post hình lên được. Tôi chỉ có thể mô tả nó (một cách đơn giản và nghiệp dư), rất mong được sự giúp đỡ của các chuyên gia: Hoa kích thước nhỏ bằng 1/2 đến 1/3 hoa cúc trắng, cách hoa màu trắng nhụy màu xanh nhạt. Thứ hay thấy trong cắm hoa nghệ thuật. Xin cảm ơn đã chiếu cố
":hum:Loài hoa mà tôi đã thấy không phải là hoa giả đấy chứ?"
Hy vọng tôi post bài đúng địa điểm?

Bác hỏi vậy thì khó trả lời lắm.
 

Facebook

Top