Ai có đề thi máy tính bỏ túi môn sinh học các năm post em xin vài đề với!!!

dacnhiem294

Senior Member
mọi người giúp em post các đề thi về máy tính bỏ túi các năm của môn sinh với . Em cần gấp 1 số lượng lớn!!! mong mọi người post đề và cùng nhau giải cùng em nha!!! :???::cuta:
 
1. Kì Thi Chọn Học Sinh Giỏi Giải Sinh Trên Máy Tính Casio Năm Học 2008-2009
Câu 1 : (5,0 điểm )
Một gen có chiều dài 4080 A , có hiệu số của Nu A với loại Nu không bổ sung với nó là 30% số Nu của gen.
1.Xác định khổi lượng phân tử của gen trên ( biết 1 Nu = 300 đvC )
2.Quá trình tự sao của gen trên điễn ra liên tiếp 3 đợt.Hãy xác định :
a-Số lượng Nu từng loại môi trường nội bào cung cấp cho quá trình tự sao của gen.
b-Số Nu từng loại trong tổng số gen mới được tạo thành ở đợt tự sao cuối cùng.

Câu 2 : (5,0 điểm )

Gen A đột biến thành gen a.Tổng số liên kết hoá trị nối giữa các nu của 2 gen là 5396.trong đó gen A nhiều hơn gen a 600 liên kết hoá trị .Gen A có A + T = 60% số Nu của gen , gen a có X - A = 10% số Nu của gen.
1.Xác định chiều dài của 2 gen trên.
2.Số Nu từng loại môi trường nội bào cần thiết cho quá trình tự sao liên tiếp 2 đợt từ cả 2 gen A và a là bao nhiều ?
3.Cả 2 gen cùng sao mà 1 lần và được giải mã.tổng số Ribôxôm tham gia giải mã trên cả 2 gen là 4 , biết mỗi Riboxom chỉ trượt 1 lần. Xác định số axit amin cần thiết cho quá trình giải mã xong ở mỗi bản sao.

Câu 3:(5,0 điểm )


Một tế bào lưỡng bội của ruồi giấm có 2n=8 nguyên phân liên tiếp 1 số đợt tạo ra 1 số tế bào mới ở thế hệ cuối cùng có 256 NST ở trạng thái chưa nhân đôi.
1. XÁc định số lần phân bào
2.Cho rằng các TB nói trên lai nguyên phân 1 đợt nữa.Hãy tính :
a-Số tâm động ở kì giữa và kì sau tế bào
b-Số NST đơn ở kì sau của mỗi TB

Câu 4 :(5,0 điểm )


Ở 1 TB trứng của 1 loài sih vật được thụ tinh với sự tham gia của 1048576 tinh trùng.Số tinh trùng này được sinh ra bởi các TB sinh tinh.Các TB sinh tinh này có 3145728 NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi và đều có nguồn gốc từ 1 TB sinh dục đực lưỡng bội ban đầu.
1.XÁc định số lượng NST trong bộ lưỡng bọ của loài
2. Môi truờng nội bào đã cung cấp nguyên liệu để tạo ra tương đương với bao nhiêu NST đơn cho quá trình nguyên phân từ TB sinh dục đực ban đầu.

Câu 5 : (5,0 điểm )

Trong 1 khu bảo tồn ngập nước rừng U Minh có diện tích 5000 ha.Các chuyên gia theo dõi số lượng quần thể chim Cồng Cộc vào năm thứ nhất ghi nhận được mật độ quân thể là 0,25 cá thể/ha .Đến năm thứ 2 thu thập được số lượng cá thế là 1350 con.XÁc định tỉ lệ tử vong là 2% năm.
1.tính tỉ lệ gia tăng số lượng của quầ thể và tỷ lệ sinh sản của quần thể.
2.Mật độ trung bình của quần thể chim vào năm thứ hai là bao nhiêu?

Câu 6 : ( 5,0 điểm )
Ở vịt Bắc Kinh người ta xác định và cho biết các kiểu gen quy định tính tràng màu lông như sau : AA lông đen , Aa lông đốm , aa lông trắng.Khi nghiên cứu ở 1 quần thể vịt Bắc Kinh người ta thu được 410 con lông đen , 580 con lông đốm , 10 con lông trắng.
1.Xác định cấu trúc di truyền của quần thể vịt Bắc Kinh và cho biết cấu trúc đa đạt trạng thái cân bằng di truyền chưa?
2.Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền với điều kiện nào? Xác định cấu trúc di truyền của quần thể khi đạt trạng thái cân bằng.

Câu 7 : ( 5,0 điểm )

Nghien cức 1 loài sâu **c quả ở Khế có vòng đời như sau : trứng --> sâu non ---> nhộng ---> sâu trưởng thành (bướm) .Giai đoạn sâu non có 5 tuổi ; ở giai đoạn trưởng thành tập trung đẻ trứng vào ngày thứ 3 sau khi lột xác.
Biết ngưỡng nhiệt phát triển và tổng nhiệt hữu hiệu cho từng giai đoạn phát triển của sâu như sau :
_Trứng : 12 độ C, S=78 ngày
_Sâu non : 10 độ C , S= 337,5 ngày
_Nhộng : 13 độ C , S= 187,5 ngày
_Sâu trưởng thành : 13 độ C , S= 60 ngày
Người ta phát hiện sâu non **c quả vào cuối tuổi 2 ngày 15 tháng 4.Nhiệt đọ trung bình của môi trường là 25 độ C.
1.Xác định thời điểm trứng nở thành sâu non
2.Dự tính thời điểm diệt bướm trước khi chúng tập trung đẻ trứng.

Câu 8 : ( 5,0 điểm )

Khi cho 2 cá thể F1 đều dị hợp hai cặp gen và có kiểu hình hạt tròn , màu trắng giao phân với nhau . Thế hệ F2 phân ly kiểu hình theo tỷ lệ 54% hạt tròn màu trắng 21% hạt tròn màu tím 21% hạt dài màu trắng 4% hạt dài màu tím.Biết rằng mỗi tính trạng do 1 gen quy định và tính trạng trội lăn hoàn toàn .Hãy xác định kiểu gen bố mẹ cho 1 trường hợp lai có thể xảy ra và lập sơ đồ lai cho trường hợp đó để có kêt quả trên.

Câu 9 ( 5,0 điểm )
Khi nuôi cấy vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục bắt đầu từ 1600 tế bào với pha tiềm phát kéo dài 1 giờ, thời gian thế hệ là 30 phút.Hãy tính số lượng tế bào được tạo thành sinh ra sau 1 giờ , 4 giờ và nếu 1/2 số TB ban đầu bị chết.

Câu 10 ( 5,0 điểm )
Xét chu kỳ phát triển của 1 loài sâu hại lúa người ta thấy :
+ Ở vùng núi phía Bắc : nhiệt ssooj môi trường là 20 độ thời gian phát triển là 90 ngày
+ Ở vùng đồng băng Bắc bộ : nhiệt độ môi trường tăng hơn 3 độ thời gian phát triển của sâu là 72 ngày.
a_XÁc định ngưỡng nhiệt phát triển.
b_Nếu nhiệt độ của môi trường giảm còn 18 độ C thì loài sâu trên mất thời gian bao lâu để hoàn thành chu kỳ phát triển ?
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top