What's new

Cho em hỏi về monosaccarit !!!

Monosaccarit gồm 3 loại chính: Glucozo (6C), Fructozo (6C) và Galactozo (5C)
Theo em được biết thì Glucozo có 2 loại là Glucozo anfa va Glucozo beta (tùy thuộc vao vị trí của nhóm OH)
Vậy thì Fructozo có như thế ko???Có mấy loại Fructozo, Galactozo ạ???


Thanks anh chị nhiều...
 
Fructozo cùng với dạng mạch hở cũng có thể tồn tại ở dạng mạch vòng 5 cạnh hoặc 6 cạnh.Dạng 5 cạnh cũng có 2 đồng phân là anpha và bêta
 
khi tạo thành dạng vòng thì nhóm oh glucozit quay len trên là beta còn quay xuống dưới gọi là anpha. cả glucoso, frutoso và glactoso đều có thể ở dạng vòng nên có anpha và beta
 

Facebook

Top