N

Profile posts Latest activity Postings About

  • chào chị , em hiện đang là học sinh lớp 12, hiện giờ em dang định hướng nghề nghiệp cho mình, em thấy nghề này khá hay nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm, mong chị hương dẫn thêm
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top