T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • làm ơn chi jup em trong một fong kiểm nghiệm vi sinh chung ta cần làm những công việc gi? phải chuẩn bị những kiển thức gì khi muốn vào làm việc trong một phòng kiểm nghiệm?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top