C

Profile posts Latest activity Postings About

  • 07-19 14:03
    cô bé hạt tiêu

    các anh chi ơi trả lời giúp em câu hỏi này nhé : phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ 1 mạch đơn của ADN, thế mạch còn lại không được tổng hợp chúng sẽ như thế nào? (bị phân huỷ hay hay tái tổ hợp?
    các anh chi ơi trả lời giúp em câu hỏi này nhé : phân tử ARN chỉ được tổng hợp từ 1 mạch đơn của ADN, thế mạch còn lại không được tổng hợp chúng sẽ như thế nào? (bị phân huỷ hay hay tái tổ hợp?
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top