Recent content by Lê Thanh Định

  1. Lê Thanh Định

    Vi Sinh Vật tạo hương trong thực phẩm

    anh chị nào giúp em với ạ. Tình hình là em đang làm đề tài: Ứng dụng VSV sản xuất hương thực phẩm. Ví dụ: từ chủng bacillus, ta chiết xuất được hương vanillin. anh chị nào cho e thêm 1 vài VSV và hương được tạo ra trong quá trình sống của nó được k ạ.
Top