Recent content by Nguyễn Huỳnh Vân

  1. Nguyễn Huỳnh Vân

    Đột biến gen

    Xin chào mọi người . Em muốn hỏi là khi 5BU tác dụng vào gen và Gen nhân đôi 1 số lần. Kết thúc n lần nhân đôi ta sẽ thu được các gen bình thường, các gen bị đột biến và gen tiền đột biến. Vậy gen tiền đột biến có phải là gen không bị đôt biến không ak E xin cảm ơn.
Top