T
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mình hỏi bạn tí, bạn có tài liệu nào chứng minh là các tế bào của ong đực nguyên phân xong rồi giảm phân không?
    cảm ơn bạn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top