J
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Chào anh Johny. Em tính đi postdoc ở Mỹ vài năm sau khi xong Ts ở Hàn. Em còn khoảng 3 năm nữa là xong (ở lab em tối thiểu 4 năm). Em không làm về immunology. Em làm về biotechnology of yeast & molecular plant pathology (pathogenic fungi & virus).
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top