MrHanU

Đại Học Y Hà Nội

Cuộc sống là con đường 1 chiều,đừng quay lại,hãy bước tiếp và để lại nh?

Signature

Đời…CÒn Lắm người tài!
:bimat:
Tôi á,
thích thì nhích!
_cơ bản là như thế_

Trophies

 1. 2

  Somebody likes you

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!
 2. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top