MrHanU

Đại Học Y Hà Nội

Cuộc sống là con đường 1 chiều,đừng quay lại,hãy bước tiếp và để lại nh?

Signature

Đời…CÒn Lắm người tài!
:bimat:
Tôi á,
thích thì nhích!
_cơ bản là như thế_
Top