N
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • Mình làm ở Viện Vệ Sinh Dịch Tễ TW. Mình làm ở lab Nagasaki! Mình nuôi tế bào Vero để phân lập virus. :)
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top