Rainagain
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, ko xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai P:(BD/bd)XAXa lai với (BD/bD)XaY cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là câu này nếu xác định KG c có cách nào nhanh k bên giới tính thì dễ rồi còn bên hoán vị thì sao đây chẳng lẽ liệt kê ra à
  C nói đúng ý tớ, cho mấy bài tập ngớ ngẩn kinh chả có tẹo tư duy vs ứng dụng gì, lý thuyết thì hay! đề quái gì mà bao nhiêu điểm bài tập, làm mình sai te tua, lần này về thi tốt nghiệp!
  Một hợp tử khi phân bào liên tiếp 3 đợt đã lấy từ môi trường tế bào nguyên liệu tương đương 392 NST đơn . Gen B nằm trên NST trong hợp tử dài $5100 A^{0}$ và có A chiếm 30% số lương đơn phân của gen . Môi trường tế bào đã cung cấp 63000 nu cho quá trình 3 lần phân bào của hợp tử nói trên
  a. Xác định tổng số NST đơn ở trạng thái chưa nhân đôi trong toàn bộ số tế bào được hình thành sau 3 đợt phân bào của hợp tử ?
  b. Gen B thuộc NST nào của hợp tử ?
  c. Nếu 1 tế bào được hình thành từ hợp tử nói trên phân bào liên tiếp 4 đợt thì MT nội bào phải cung cấp số nu mỗi loại cho quá trình tổng hợp gen B ?
  d. XĐ cơ chế hình thành hợp tử biết gen B trong thế hệ tế bào cuối cùng ở các trường hợp trên đều ở trạng thái chưa nhân đôi ?
  câu này của thằng ky hoan cậu xem câu b đi ... kì quá ..
  Vì ở nhân sơ khi dịch mã bắt đầu, bộ 3 mã bắt đầu AUG đồng thời mã hóa cho aa f.met ( là dạng biết đổi của met và có cấu trúc giống met nhưng đc gắn thêm nhóm fomyl -> f.met ). sau khi đã thực hiện được bước khởi đầu dịch mã rồi thì sẽ có enzyme tên là defoocmylase (loại foocmyl) sẽ loại bỏ nhóm foocmyl khỏi đầu N (đầu amino) của chuỗi polypeptide đã hoặc đang được dịch mã.
  tại sao mở đầu của sv nhân sơ là f.met còn mở đầu của nhân sơ lại là met ???
  tớ cũng k rõ lắm nghĩ thế nhưng k chắc để hỏi mấy anh chị trong 4rum đã rồi nói c sau
  theo mình bát giác ( bát bội ) cho giao tử là tứ nhiễm nên chọn 4 đỉnh bất kì số lượng giao tử là 8C4 hình như là thế cái này có vẻ nhiều đay
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top