pdn
Reaction score
1

Profile posts Latest activity Postings About

 • NST X và Y trong giảm phân có bắt cặp vs nhau phải k a? Mà khi nào thì nó bắt cặp, khi nào k ạ ?
  cho tớ hỏi trong một quần thể xét cặp NST giới tính có mang gen có 2 alen là A,a không có gen tương ứng trên Y thì : XA+ Xa=100 % không tính Y bởi vì k mang gen hả
  câu này sao k ra đáp án z ta Một quần thể thực vật tự thụ phấn có cấu trúc di truyền là : 0.5AA : 0.3Aa : 0.2aa
  Kiểu gen AA có giá trị thích nghi là 0.5 . Các KG còn lại có giá trị thích nghi là 1 . Quần thể này tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ thì tỉ lên đồng hợp tử trội qua 2 thế hệ là :
  A. 6/47
  B. 16/47
  C. 18/47
  D. 25/47
  uk bạn làm giống mình :) đáp án : 410
  nhưng mình vẫn rất phân vân ở cái công thức mà mod làm ấy !
  Topic LTĐH 2013 Môn Sinh - Bài tập
  cực kì ức chế với sự vô ý thức của một số bạn- chỉ biết lợi ích của bản thân, cứ như thế thì đừng mong mình nhận được câu trả lời từ người khác!!!
  Dzụ này hùi trc anh lười học nên quên gần hết =))
  Để kiểm tra 1 gene có đc biểu hiện ở 1 TB thì đơn giản nhất là làm Northern blot để tìm xem nó có mRNA kg. Sau đó có thể dùng Western blot để chắc chắn là protein nó đc biểu hiện và tổng hợp.
  Ý thứ 2 có phần ngược lại so với ý thứ nhất. Nghĩa là cho 1 protein, bắt mình phải truy ngược tìm ra trình tự gene gene của protein đó ở 1 sinh vật nhất định. Vấn đề này nan giải hơn một chút vì 1 aa có thể đc mã hóa bởi nhiều codon, 1 peptide khoảng 10 aa có thể có hơn trăm cách mã hóa khác nhau. Tất nhiên là có cách để truy ngược ra, nhưng tiếc là a quên cái tên mất tiu ^^, nói chung là tìm ra 1 đoạn aa ngắn mà có ít cách mã hóa nhất (có aa chỉ mã hóa bởi 1-2 codon), sau đó suy ra có bao nhiu cách mã hóa rồi blast trên hệ thống để tìm ra đoạn DNA.
  Dzụ này hùi trc anh lười học nên quên gần hết =))
  Để kiểm tra 1 gene có đc biểu hiện ở 1 TB thì đơn giản nhất là làm Northern blot để tìm xem nó có mRNA kg. Sau đó có thể dùng Western blot để chắc chắn là protein nó đc biểu hiện và tổng hợp.
  Ý thứ 2 có phần ngược lại so với ý thứ nhất. Nghĩa là cho 1 protein, bắt mình phải truy ngược tìm ra trình tự gene gene của protein đó ở 1 sinh vật nhất định. Vấn đề này nan giải hơn một chút vì 1 aa có thể đc mã hóa bởi nhiều codon, 1 peptide khoảng 10 aa có thể có hơn trăm cách mã hóa khác nhau. Tất nhiên là có cách để truy ngược ra, nhưng tiếc là a quên cái tên mất tiu ^^, nói chung là tìm ra 1 đoạn aa ngắn mà có ít cách mã hóa nhất (có aa chỉ mã hóa bởi 1-2 codon), sau đó suy ra có bao nhiu cách mã hóa rồi blast trên hệ thống để tìm ra đoạn DNA.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Back
Top