D
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

 • Giúp tôi một vài thông tin:
  năm nay thi quốc gia môn sinh có thực hành như mô hinh của bộ gửi về không?
  thời gian thi cụ thể?
  thank nhiều. Do ở kiên giang nên tôi nắm bắt thông tin còn chậm. Mới tham gia vào diễn đàn mình muốn có thêm nhiều ban.
  Giúp tôi một vài thông tin:
  năm nay thi quốc gia môn sinh có thực hành như mô hinh của bộ gửi về không?
  thời gian thi cụ thể?
  thank nhiều. Do ở kiên giang nên tôi nắm bắt thông tin còn chậm. Mới tham gia vào diễn đàn mình muốn có thêm nhiều ban.
 • Loading…
 • Loading…
 • Loading…
Top