What's new

Video sinh học.

#1
@bạn HS Lê Hồng Phong, hôm trước bạn có nhờ tôi lấy giùm video quá trình hướng động ở thực vật nhưng do vội quá tôi chưa ghi lại E-mail của bạn.Nếu bạn có truy cập vào diễn đàn thì vô địa chỉ này nha.
www.biostudio.com
 

Similar threads

Facebook

Top