What's new

Question

Phuong.ng

Member
#1
Mọi người có thể giúp e giải thích công thức này không ạ??? Em cảm ơn nhiều lắm ạ!

"Ở phép lai mà tổng số cặp gen dị hợp của bố và mẹ là n, thì ở đời con loại cá thể có k alen trội chiếm tỉ lệ nC(k-m)/ 2^n. Trong đó m là số cặp gen đồng hợp trội ở cả bố và mẹ".
 

Facebook

Top