What's new

Microbial chymosin: cheese production

Bạn muốn tài liệu về công nghệ sản xuất microbial chymosin ( hay con gọi là rennet) thông thường hay bằng công nghệ tái tổ hợp DNA. Tôi cũng đang làm 1 tiểu luận về vấn đề này có gì chúng ta sẽ trao đổi. Bạn cho mình hỏi ở Việt Nam có công ty nào đã sản xuất được cheese chưa và tình hình tiêu thụ của microbial chymosin o VietNam duoc k?Thanks
 

babytyt

New member
Hiện tại em cũng đang tìm một số thông tin về sản xuất chymosin nhưng quá ít thông tin. E chỉ biết nó là một loại enz có thể tách được dạ dày bê, có thể được sản xuất bằng cách chuyển gen vào vi khuẩn, nấm hoặc nấm men, được sử dụng trong sản xuất pho mát. Đại khái kiểu điểm tin vậy. Nhờ các pro cung cấp thêm thông tin. Em cảm ơn trước!
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
M Công nghệ Vi sinh 0
cham_c7 Công nghệ Vi sinh 0

Similar threads

Facebook

Top