What's new

Merry christmas

minhanh0213

Member
Noel không phải là ngày để xem mình nhận những gì mà là mình đã cho mọi người được những gì. Phải biết cho và bạn sẽ nhận được thứ xứng đáng. Anyway, merry xMax to everyone :buonchuyen::yeah::yeah::yeah::yeah:
 

lamanhnt123

Member
Noel không phải là ngày để xem mình nhận những gì mà là mình đã cho mọi người được những gì. Phải biết cho và bạn sẽ nhận được thứ xứng đáng. Anyway, merry xMax to everyone :buonchuyen::yeah::yeah::yeah::yeah:
Kể mà nhận được quà nhiều hơn cho đi thì vui hơn:mrgreen:
 
Starter Similar threads Forum Replies Date
Đ Thảo luận chung 5

Similar threads

Facebook

Top