What's new

Hỏi về xác định astt

ThaoTao

New member
#1
Trong xác định astt tế bào Thực vật bằng phương pháp so sánh tỉ trọng, ngta dùng dung dịch Saccharose hoặc NaCl. Tại sao lại chọn những dung dịch đó?
Có ai biết chỉ dùm với, thank nhiều nhiều.
 
Vì 2 dung dịch đó 1 cái là dung dịch đương và 1 cái là muối. Và 2 cái này chính là các chất hòa tan ảnh hưởng rất lớn đen ASTT của sinh vật.
Người ta sẽ so sánh nồng độ các chất này ở trong và ngoài tế bào. Như vậy sẽ xác định ASTT.
 

Facebook

Top