What's new

Học trên VOA

Ha_puppy

Member
#1
Mình học tiếng anh trang learningenglish.voanews.com phần level one http://learningenglish.voanews.com/section/level-one/3774.html thấy có mục everyday american english và Catching on to American Idioms nhưng chỉ thấy có 5 bài, mình muốn hỏi làm sao để xem được nhiều bài học phần này hơn ạ? mọi ng chỉ giúp m với!
 

Similar threads

Facebook

Top