What's new

G-C or G-X

Nchicken

Member
Nghe nói là sách mới đã sửa trong sách giáo khoa mới thành C để giống thế giới hết cả rồi mà. Cũng kiểu như ở VN thì viết ADN còn quốc tế là DNA ý mà
 
C là tiếng anh, X là tiếng pháp
Tiếng Anh hay Pháp gì thì cũng ghi là A, T, G, C (không có "X").
Bạn Nguyễn Duy Hưng đã nói cytosine phiên âm ra tiếng Việt là "xi-tô-gin" nên sách giáo khoa Việt Nam mới viết tắt là "X".

Một điểm mà sách giáo khoa Việt Nam ghi theo người Pháp là "ADN" (acid désoxyribonucléique), chứ không dùng "DNA" như trong tiếng Anh (deoxyribonucleic acid) cho vật liệu di truyền mức phân tử. Các tài liệu tiếng Việt từ bậc đại học trở lên thì đa số lại dùng "DNA".
 

Facebook

Top