What's new

Định nghĩa Locus và liên hệ giữa Locus và alen ạ ?

caleuleu

New member
kí hiệu bộ nst của 1 loài sinh vật như sau: AaBD/bdEeXX
nếu có sự rối loạn phân li của cặp nst Aa ở tất cả các tế bào trong lần GP1 có thể tạo ra những loại giao tử nào
 

Facebook

Top