What's new

Cây gì?

Cây mà bạn có hình attach là cây Vông mồng gà, Cry Babry Tree, Cockspur Coral Tree; Erythrine Cretedecoq. Tên khoa học là Erythrina crista-galli L. (họ Đậu - Fabaceaee).
Ảnh từ file: "Cây này tôi chưa nhìn thấy hoa", là một cây họ Đậu (Fabaceae), không rõ cây gì.
Ảnh từ file: "Cây này nữa" - Tôi đoán là cây Kèn tím, New World Trumpet (Tabebuia rosea (Bertol.) DC. - họ Núc nác Bignoniaceae) vì nó có lá kép, mọc đối. Thấy sách vở có ghi là mọc ở Thảo cầm viên Sài gòn, gốc Trung và Nam mỹ. Tôi sống ở miền Bắc nên chưa thấy. Nếu bạn thấy hoa của nó màu tím như hoa Phượng tím là chính xác.
Ảnh từ file: "1". Đây là cây Trãi bàn, Silk oak. Tên khoa học là Grevillea robusta A. Cunn. ex R. Br. - họ Cơm vàng (Proteaceae)
 

Facebook

Top