làm giúp em bài toán lai này với... NST giới tính

cho gp giữa 2 nòi gà tc.gà trống lông trơn và gà mái lông bằng.
Ở thế hệ F1 nhận dc 23 gà con:
11 gà trống lông bằng
12 gà mái lông trơn.
cho F1 gp với nhau thu dc 321 gà con F2 gồm:
78 gà trống lông bằng
80 gà trống lông trơn
82 gà mái lông bằng
81 gà mái lông trơn.
xđ qui luật di truyền và viết sơ đồ lai cho từng trường hợp trên.:eek:
 
cho gp giữa 2 nòi gà tc.gà trống lông trơn và gà mái lông bằng.
Ở thế hệ F1 nhận dc 23 gà con:
11 gà trống lông bằng
12 gà mái lông trơn.
cho F1 gp với nhau thu dc 321 gà con F2 gồm:
78 gà trống lông bằng
80 gà trống lông trơn
82 gà mái lông bằng
81 gà mái lông trơn.
xđ qui luật di truyền và viết sơ đồ lai cho từng trường hợp trên.:eek:

Mình thấy là tỉ lệ lông trơn và bằng ở đực và cái xấp xỉ bằng nhau nên đây thực chất các gen quy định tính trạng nằm trên NST thường
 
cho gp giữa 2 nòi gà tc.gà trống lông trơn và gà mái lông bằng.
Ở thế hệ F1 nhận dc 23 gà con:
11 gà trống lông bằng
12 gà mái lông trơn.
cho F1 gp với nhau thu dc 321 gà con F2 gồm:
78 gà trống lông bằng
80 gà trống lông trơn
82 gà mái lông bằng
81 gà mái lông trơn.
xđ qui luật di truyền và viết sơ đồ lai cho từng trường hợp trên.:eek:
Anh lâu lắm rồi không đụng đến mấy phần này nhưng cũng muốn gợi lại ký ức xưa nên ham hố post lên cho em xem thử có đúng không ^_^.


  • [FONT=&quot]Xác định quy luật di truyền:[/FONT]
[FONT=&quot]Theo đề bài, ta có:[/FONT]
[FONT=&quot]Pt/c: trống, trơn x mái, bằng[/FONT]
[FONT=&quot]F1: 1 mái, trơn : 1 trống, bằng.[/FONT]

    • [FONT=&quot]P trống, trơn --> F1 mái, trơn.[/FONT]
    • [FONT=&quot]P mái, bằng --> F1 trống, bằng.[/FONT]
[FONT=&quot]==> Có sự di truyền chéo.[/FONT]
[FONT=&quot]==> Gene quy định kiểu lông gà phải nằm trên NST X không allele trên Y và di truyền có liên kết giới tính.[/FONT]

  • [FONT=&quot]Xác định tính trạng trội, lặn:[/FONT]
[FONT=&quot]Theo đề bài, P thuần chủng mang cặp tính trạng tương phản. Thêm vào đó, gene quy định kiểu lông gà nằm trên NST giới tính X không allele trên Y và gà mái mang NST giới tính XY, gà trống mang NST giới tính XX. Từ đó, ta có thể khằng định kiểu gene của gà trống bằng F1 là dị hợp và tính trạng lông bằng là tính trạng trội.[/FONT]
[FONT=&quot]Do đó:[/FONT]
[FONT=&quot]o [FONT=&quot]Lông bằng = tính trạng trội = gene A.[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]o [FONT=&quot]Lông trơn = tính trạng lặn = gene a.[/FONT][/FONT]

  • [FONT=&quot]Quy ước gene:[/FONT]
[FONT=&quot]o [FONT=&quot]Gà trống:[/FONT][/FONT]
§ [FONT=&quot]XAXA, XAXa: lông bằng.[/FONT]
§ [FONT=&quot]XaXa: lông trơn.[/FONT]
[FONT=&quot]o [FONT=&quot]Gà mái:[/FONT][/FONT]
§ [FONT=&quot]XAY: lông bằng.[/FONT]
§ [FONT=&quot]XaY: lông trơn.[/FONT]

  • [FONT=&quot]Xác định kiểu gene P và viết sơ đồ lai:[/FONT]
[FONT=&quot]o [FONT=&quot]Gà trống P có kiểu gene: XaXa[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]o [FONT=&quot]Gà mái P có kiểu gene: XAY[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]o [FONT=&quot]Sơ đồ lai:[/FONT][/FONT]
[FONT=&quot]Pt/c: XaXa x XAY[/FONT]
[FONT=&quot]Gp: Xa XA, Y[/FONT]
[FONT=&quot]F1: 1 XAXa : 1 XaY[/FONT]
[FONT=&quot] (1 trống, bằng : 1 mái, trơn.)[/FONT]
[FONT=&quot]F1 x F1: XAXa x XaY[/FONT]
[FONT=&quot]Gp: XA, Xa Xa, Y[/FONT]
[FONT=&quot]F2: 1 XAXa : 1 XAY : 1 XaXa : 1 XaY[/FONT]
[FONT=&quot](1 trống, bằng : 1 mái, bằng : 1 trống, trơn : 1 mái, trơn)[/FONT]
:nhannho:Bài này có nhiều cách lý luận nhưng a chọn bố cục như thế này do thấy nó dễ hiểu + việc quy ước gene và xác định trội lặn khó thực hiện được ngay từ đầu chỉ với tỉ lệ của lai phân tích.
 

Facebook

Thống kê diễn đàn

Threads
12,345
Messages
72,249
Members
56,145
Latest member
fun88guideeuro
Back
Top