Recent content by Trần Thị Hoàng Uyên

  1. T

    Định hướng phát triển box Sinh Học phổ thông

    Hì, đã gọi là hợp tác thì hai bên đều cùng phát triển mà, thế cho nên chúng ta sẽ cùng trao đổi thành viên, các bài viết hay để cùng mở rộng. Diễn đàn Olympia là một diễn đàn rất gần với học sinh phổ thông, có thể đó cũng là một lợi thế :D. Mà ở bển có ai bị cấm bay nhảy đâu, rất hoan nghênh nếu...
  2. T

    Định hướng phát triển box Sinh Học phổ thông

    Xin chào các bạn, mình là một mem bên box Sinh của 4r Olympia. Hiện box cũng đang có một topic về Sinh học phổ thông, tuy nhiên cách thể hiện hai bên tương đối hơi khác, và topic chỉ đang trong giai đoạn mới hình thành và còn cần cải tiến nhiều nữa . Bọn mình sẽ dần cung cấp các thông tin về các...
Top