Recent content by Thảo Bi

  1. T

    Tập tính

  2. T

    Tập tính

    Mọi người giúp mình với cô giao bài về mà không có gợi ý lại bắt kẻ bảng sau lên thuyết trình nên không biết làm thế nào:cry::botay:!!.Cô hỏi tìm hiểu về tập tính kiếm ăn và bảo vệ lãnh thổ? Mong mọi người giúp đỡ!!!!:nhannho::nhannho:
Top