Recent content by thanhvovo

 1. T

  Bệnh tật và di truyền.

  Cơ chế phát sinh hội chứng Đao – Người mắc hội chứng Đao là người có 3 nhiễm sắc thể (NST) 21 trong tế bào. – Do rối loạn trong giảm phân ở bố hoặc mẹ (thường là ở mẹ), cặp NST 21 không phân li, dẫn đến hình thành hai loại giao tử: một loại mang 2 NST 21 và một loại không có NST 21 …….. – Qua...
 2. T

  Ai giải hộ mình bài tập Sinh 9 này với.

  bạn viết lại đề đi nhé :)))
 3. T

  Bài tập về di truyền lớp 9

  Mình giải kĩ hơn một chút a) Xét tỉ lệ kiểu hình ở F2 ta có: 100 đỏ:200 hồng :100 trắng =1 đỏ: 2 hồng: 1 trắng => tuân theo quy luật trội không hoàn toàn =>F1 có kiểu gen dị hợp Aa(hồng) lai với Aa(hồng) =>bố mẹ có kiểu gen AA(đỏ) lai với aa(trắng) *sơ đồ lai tự viết nhé!!! b) không cần...
Top