Nguyễn Tấn Đức

Profile posts Latest activity Postings About

  • chào bạn! mình rất quan tâm tới vấn đề xử lý nước trong nuôi trồng thủy sản mà bạn đang tiến hành. mình có thể làm quen với bạn để trao đổi những thông tin có liên quan tới vấn đề cùng quan tâm được ko? sdt của mình là 0165703709! rất vui được làm quen với bạn
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Top