Recent content by macarong

  1. M

    Flow cytometry??? Nguyên tắc hoạt động

    Mọi người giải thích rõ cho em về phương pháp đo dòng chảy tế bào (???) và nguyên tắc hoạt động của cái này được k ạ. E đọc và dịch một số tài liệu mà thấy vẫn còn mù mờ lắm ạ :cry: E cảm ơn ạ.
Top