Recent content by HKGB

  1. H

    Ổ Gim Tiệt trùng

    Cả nhà cho mình hỏi Thiết bị Ổ gim tiệt trùng là thiết bị như nào vậy. Các bạn biết ở đâu cung cấp thiết bị này không? Nó có các thông số như sau: - Kích thước khử trùng: 30ml - Điện áp: khoảng 50 W - Nhiệt độ: khoảng 250 độ C - Thời gian gia nhiệt: khoảng 10 phút - Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ...
Top