Recent content by blue_sky_hup

  1. B

    Nên học tiếng Pháp hay không

    Nếu chưa biết gì về tiếng Pháp thì nên bắt đầu học ở đâu ạ. Em ở Hà Nội. Anh chị cho em vài địa chỉ học tốt với:smile:
  2. B

    Nên học tiếng Pháp hay không

    Em là sinh viên năm thứ 2 đại học Dược. Trường em hiện giờ đang học tiếng Anh. Nhưng học thêm tiếng pháp là rất cần thiết. Nhưng em học tiếng Anh không tốt lắm, em không biết hiện giờ có nên học thêm cả tiếng Pháp nữa không.Nếu học ngay bây giờ là sẽ học song song 2 thứ tiếng.Có khó khăn gì...
Top