Recent content by baocatkute

 1. B

  Bài tập di truyền quần thể

  Ở một quần thể người, có 13,3% nam giới bị bệnh hiếm gặp do một đột biến đơn gen. Biết 55% những người đàn ông này có bố cũng bị bệnh. Dựa vào trạng thái cân bằng di truyền Hacđi - Vanbec, tính tần số alen gây bệnh? A. 0,0931 B. 0,069 C. 0,133 D. 0,867
 2. B

  Bài tập tính số kiểu tổ hợp và bài tập đột biến

  Sửa rồi bạn...Ví dụ như Aa x Aa. Aa--> 2 loại giao tử là A và a Rồi bạn tính ra 4 kiểu à...nhưng thực sự nó có 3 kiểu thôi.
 3. B

  Bài tập tính số kiểu tổ hợp và bài tập đột biến

  AAaa --> 1/6AA 4/6Aa 1/6aa Aaaa --> 1/2Aa 1/2aa 6.2 = 12 Số tổ hợp giao tử khác với số kiểu gen. Số kiểu gen = 4
 4. B

  Bài này làm sao?

  Thì bạn nói đúng rồi. nhưng phải xét xs trong cả quần thể. tức là IAIO = 0,28 IBIO= 0,2 chứ
 5. B

  Bài này làm sao?

  Đáp án 0,175 ai giải giúp với :(
 6. B

  Bài này làm sao?

  bạn đang tính tỉ lệ theo 2 kiểu IaIo và IbIo thôi. Đề hỏi xác suất cặp vợ chồng trong quần thể này mà.
 7. B

  Bài này làm sao?

  Đề bài đang xét trong quần thể mà bạn. Nên lấy tỉ lệ 2 kiểu gen kia là không hợp lý. Mà giả sử bạn đúng thì 4!/483 mới đúng. Bạn thiếu hoán vị... Nhưng tóm lại đáp án không đúng.
 8. B

  Bài này làm sao?

  một quần the người cân bằng di truyen về cac nhóm máu. IA = 0,35 IB 0,25 IO = 0,4 Một cặp vợ chồng trong quần thể ko co quan hệ họ hàng. Tính xs để họ sinh ra 4 đứa có nhóm máu không giống nhau?
Top