pemap

Signature

Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. :dance:

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top