SHMT

Signature

Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
Nhưng cửa sổ con tàu chẳng đóng
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh!

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top