KhetPro

Signature

"Trái tim em chia ba phần tươi đỏ:
Em dành riêng cho Đảng phần nhiều
Phần cho thơ, và phần để anh yêu..."

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top