Văn Tấn Đình

Birthday
Jan 1, 1991 (Age: 33)
Location
Lớp 12A1 trường THPT Sơn Tịnh 1

Signature

"Nếu cứ mãi hướng về thiên đường mà ko cuối nhìn xuống trần gian thì một ngày nào đó ta sẽ rơi xuống địa ngục.......":tutu:=>:eek:=>:divien: =>:buonchuyen: => :???: ....

Following

Followers

Trophies

 1. 10

  Can't stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 2. 5

  Keeps coming back

  30 messages posted. You must like it here!
 3. 1

  First message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top