Phạm Ngọc Sơn

Di truyền học
Birthday
May 29, 1978 (Age: 44)
Location
Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an
Occupation
Cảnh sát Nhân dân
Top