quang

Hanoi

Population Genetics and Molecular Evolution (Di truyền học quần thể và tiến hóa phân t?
Location
Japan (May be back in Hanoi since Oct 2009)
Occupation
Jobless (ai giới thiệu việc làm cho cái)

Signature

Xuân đi trăm hoa rơi
Xuân đến trăm hoa nở
Việc đời qua trước mắt
Già theo đến trên đầu
Chớ bảo xuân qua hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một nhành mai
(Cáo tật thị chúng, Thiền sư Mãn Giác, Dịch: Thích ChânTuệ)

Following

Followers

Top