Nguoi Tien Su

Signature

Gừng càng già càng cay,
Vợ càng có tuổi càng hay nói nhiều!..keke 100% chưa vợ:thom:

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top