Đàm Trọng Hiếu

Signature

Kiêu ngạo là tặng phẩm mà thượng đế dành cho những con người nhỏ bé

Trophies

  1. 5

    Keeps coming back

    30 messages posted. You must like it here!
  2. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top