Nguyễn Duy Khánh

nghiên cứu,tìm tòi và tranh luận...
Occupation
hát tạm được nên sẽ tham gia vào đội kèn hiếu thành phố hoặc hát chầu văn

Signature

:???::???::???:

Following

Trophies

  1. 1

    First message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
Back
Top