N.T.H

Trường: THPT Nguyễn Thị Minh Khai

Thần tượng: SS501
Birthday
February 14
Location
Từ Liêm, Hà Nội
Occupation
Học sinh
Top