nehigoha

mục tiêu: dạy học và mở công ty ở VN chuyên về ứng dụng MS trong dinh dưỡng s

Zzzzz... =))... @-@
Location
HCM
Occupation
PhD student

Signature

Không có đường thì tìm đường, tìm không thấy thì tự làm đường mà đi

Followers

Top