Hoàng Đức Minh

Virut y học, Miễn dịch học
Location
02-01. Viện ĐH Mở HN
Occupation
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (NIHE)

Signature

Hy vọng, tò mò và trải nghiệm là nền tảng của mọi hiểu biết và hành động của con người.
Hoàng Đức Minh 24-9-2005

Following

Followers

Top