New profile posts

Một gen phân mảnh có độ dài là 20400Å với 2 đoạn intron. Biết rằng các đoạn intron và exon có độ dài như nhau. Trong các đoạn exon có tỉ lệ nucleotit loại A là 30%, tỉ lệ trên mạch mã gốc về nucleotit loại A là 10% tổng số nucleotit của mạch và tỉ lệ G là 25% tổng số nucleotit của mạch. Số nucleotit mỗi loại trên phân tử mARN trưởng thành do gen trên mã hóa là bao nhiêu?
E
entiti
bạn nào giúp mình câu này với
Tủ cơm công nghiệp có công dụng khác với các phương pháp nấu truyền thống, nấu cơm bằng tủ cơm sẽ cho chúng ta hiệu quả rất cao đặc biệt là tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tủ cơm công nghiệp có tay nắm khóa dạng từ từ đóng vào rất đơn giản, nhẹ nhàng, tiện lợi.
Tham khảo thêm thông tin về tủ cơm công nghiệp tại : https://canhochungcudep.com/tu-com-cong-nghiep-12-khay-dung-dien-hang-chinh-hang.html
Top